Tại sao EVE được tạo dựng từ xương sườn của ADAM?

5 mins read
Thiên Chúa

Sáng Thế ký 2:21-23

“Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng: Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.”

Câu hỏi:

Tại sao Đức Chúa Trời dựng nên Eve từ cái xương sườn (rib) của Adam mà không phải từ một loại xương nào khác?

Giải đáp:

Một nhà giải nghĩa Kinh Thánh giải thích như sau: Eve không được tạo dựng từ xương đầu (head) của Adam là để nàng không cai trị trên Adam; cũng không được tạo dựng từ xương chân (feet) của Adam là để nàng không phải bị Adam giày đạp. Nhưng được tạo dựng từ xương sườn của Adam là để nàng bình đẳng với Adam, xương sườn nằm dưới cánh tay là để được che chở, xương sườn nằm gần trái tim là để được yêu thương.

Lời giải thích như trên nghe rất “thơ” và dễ được nhiều người chấp nhận. Tuy vậy, sự giải thích nêu trên không có tính thuyết phục, vì không có gì chứng minh rằng xương đầu chỉ về sự cai trị, xương chân chỉ về sự giày đạp, xương sườn chỉ về sự bình quyền, và cách giải thích trên không cho biết tại sao Adam cần phải ngủ.

Cách thức Đức Chúa Trời tạo dựng nên Eve hoàn toàn khác hẳn với cách mà Ngài đã dựng nên Adam trước đó. Sự tạo nên Eve từ xương sườn của Adam là một điều mầu nhiệm mà chính bản thân Adam nhận biết sự mầu nhiệm ấy khi ông nói: “Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.” Đây là điều mầu nhiệm: Eve do Adam mà có, Adam và Eve trở nên một thịt (one flesh)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous Story

Cosplay 2B Nier: Automata phiên bản Super Sexy (Coser: 一笑芳香沁)

Next Story

Cosplay Naruto’s Hyuuga Hinata: Phiên bản hở 90%

Latest from Blog

error: Kimochi...
0