Bạn hiểu gì về biểu tượng tôn giáo Pentagram

Trước khi tìm hiểu về pentagram (ngôi sao 5 cánh), bạn hãy cùng tôi làm rõ một vấn đề sau: PENTAGRAM và PENTACLE Đây là hai biểu tượng ngôi sao năm cánh thường xuyên bị nhầm là một. Điều này khiến dân Cơ Đốc không hề vui khi biểu tượng…

Read More