CLANNAD HOUSE

Đôi điều về CLANNAD HOUSE

CLANNAD HOUSE có trang blog chính thức là https://heaventimes.com

 

Đây là trang blog viết về văn hóa của Nhật Bản, những bài viết về anime, manga. Ngoài ra, Clannad House bán cả những mô hình nhà tí hon, figure, figma, búp bê và phụ kiện kèm theo. Cung cấp cả đồ dùng học sinh và văn phòng phẩm.

error: Kimochi...
0