Bạn hiểu gì về biểu tượng tôn giáo Pentagram

Trước khi tìm hiểu về pentagram (ngôi sao 5 cánh), bạn hãy cùng tôi làm rõ một vấn đề sau: PENTAGRAM và PENTACLE Đây là hai biểu tượng ngôi sao năm cánh thường xuyên bị nhầm là một. Điều này khiến dân Cơ Đốc không hề vui khi biểu tượng…

Read More

Những thuật ngữ cần biết trong Thánh Kinh

Tôi, một con người ngoại đạo đang trên đường tìm kiếm sự cứu rỗi và hồng ân từ Chúa. Trước hết, xin nói với bạn rằng những điều tôi viết dưới đây là những hiểu biết của riêng tôi thông qua sự tìm hiểu từ các tài liệu trên mạng.…

Read More