Hộp nhạc phong cách Trung Hoa

Hộp nhạc là một nhạc cụ thường sử dụng vào thế kỷ 19, nó có thể tự động phát ra âm thanh bằng cách sử dụng một bộ trục có các kim nhạc được đặt trên một trục quay. Khi bộ trục xoay nhờ vào bánh răng truyền động nối…

Read More